วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา 

      วัดศรีโคมคำ  สำหรับในบทความนี้เราจะพาไปรู้จักกับวัดเก่าแก่เป็นวัดที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาให้ความเคารพนับถือและมักมาทำบุญที่วัดแห่งนี้กันอยู่เป็นประจำทุกเทศกาลงานบุญวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา

นอกจากนี้ยังได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่มากันกับ อาณาจักรล้านนาเลยก็ว่าได้ด้วยพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นมีขนาดหน้าตักที่กว้างถึง 16 เมตรด้วยกันในขณะที่ความสูงของพระพุทธรูปนั้นสูงมากถึง 18 เมตรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนซึ่งพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนั้นก็คือพระเจ้าองค์หลวงหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าพระเจ้าตนหลวงนั่นเอง 

          สำหรับพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนั้นประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ของวัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงซึ่งวัดแห่งนี้นั้นว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยของพระเยาเมืองยี่เมืองพะเยา     โดยถูกระบุว่าการก่อสร้างวัดศรีโคมคำแห่งนี้นั้นน่าจะมีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงในประมาณปีพุทธศักราช 2534 ถึง 2067 

สำหรับวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นวัดที่ประชาชนนั้นมักจะมาขอพรกลับพระเจ้าตนหลวงเนื่องจากว่ามีความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากและทุกครั้งที่ประชาชนมาขอพรมักจะสมหวังดังนั้นจึงมีผู้ศรัทธามาขอโชคลาภอยู่บ่อยครั้ง 

          สำหรับวัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นไว้เป็นวัดพระอารามหลวงเป็นวัดที่ใหญ่ร้านอีศิลปะก่อสร้างที่มีความงดงามหน่วยวัดถูกตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเวียง   อำเภอเมือง   

               นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปและความสวยงามของวิหารหลวงแล้วพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดนั้นก็งดงามอย่างมากเช่นเดียวกันภายในวัดนั้นมีการขุดสระขนาดใหญ่เอาไว้ซึ่งบริเวณกลางสนามนั้นจะมีอุโบสถตั้งอยู่โดยทางวัดจะมีการสร้างระเบียงเชื่อมต่อระหว่างขอบสระไปยังวิหารหลวงที่อยู่กลางสระเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้เข้าไปเคารพสักการะกราบไหว้พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอุโบสถได้ซึ่งภายในนั้นก็จะมีพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดประดิษฐานเรียงรายกันอยู่ภายใน  

          นอกจากนี้ภายในอุโบสถนั้นยังได้มีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเอาไว้ซึ่งภาพที่วาดเอาไว้นั้นมีตั้งแต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวล้านนารวมถึงยังมีเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า  ซึ่งศิลปินที่มาวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเอาไว้นั้นมีมากมายหลายท่านนอกจากนี้ยังมีอาจารย์อังคารกัลยาณพงศ์

ซึ่งท่านนั้นนับได้ว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างมากคนหนึ่งของไทยเพราะเป็นศิลปินแห่งชาติเลยทีเดียว  สำหรับเวลาที่เหมาะสมในการเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์ และเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามของวัดนั้นจะเป็นช่วงเวลา 6.30-18.00 น. ของทุกวัน

 

สนับสนุนโดย.    สมัคร Gclub