แห่เทียนเข้าพรรษา

แห่เทียนเข้าพรรษา

เทียนพรรษา คือเทียนที่ชาวบ้านได้รวมใจกันสร้างขึ้น เพื่อนำมาถวายวัดในช่วงเทศการเข้าพรรษา จึงมีมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทางวัดได้จุดเทียนตั้งแต่ เริ่มเข้าพรรษาจนถึงออกพรรษา และมีการให้ความสำคัญแก่เทศกาลเข้าพรรษามากบางจังหวัดจึงจัดให้มางานใหญ่โต ในการ แห่เทียนเข้าพรรษา นี้ อย่างเช่น จังหวัดทางภาคอีสานของไทยได้จัดให้มีขบวนแห่ใหญ่โต เป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา และในจังหวัดอุบลนี้ให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้มาก เมื่อในสมัยก่อนที่จังหวัดอุบลได้มีการแห่บั้งไฟ และบั้งไฟได้ตกมาถูกผู้คนตาย ทางจังหวัดเลยให้มีการแห่เทียนเข้าพรรษานี้มาแทนที่

ตกแต่งเทียนพรรษา

ปัจจุบันได้จัดให้มีการประกวดเทียนพรรษา ผู้ที่จะส่งเทียนเข้าประกวดจึงได้คิดวิธีตกแต่งเทียนพรรษาของตัวเองอย่างสวยงาม อย่างการปั้นเทียนโดยการเอาเทียนไปโดนความร้อนให้เทียนนิ่มขึ้น แล้วจะทำให้การปั้นนั้นง่ายขึ้นไปด้วย บางที่ก็มีการนำเอาส่วนประกอบหลายๆชิ้นมาประกอบเป็นเรื่องราว เล่าประวัติความเป็นมาในพุทธสาสนาในขบวนแห่นี้ด้วย บางคนอาจจะแกะสลักเทียนเป็นรูปต่างๆ และเป็นการโชว์ฝีมือในการแกะสลักนั้นด้วย

ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 

ในสมัยก่อนขบวนอาจไม่ใหญ่โตเหมือนปัจจุบัน และใช้แค่วัว ควาย ม้า หรือเกวียนในการแห่เทียนเข้าพรรษา และไม่มีการประกวดทำเทียนเข้าพรรษาเลย แต่จากคำร่ำลือของชาวบ้านว่า ของวัดนั้นสวย วัดนี้ก็สวย จึงเกิดให้มีการประกวดขึ้นแต่นั้นมา มาถึงยุคปัจจุบันการทำเทียนเข้าพรรษาได้มีการพัฒนาและสร้างสันขึ้น ทำให้เกิดเทียนเป็นรูปทรงต่างๆมากมาย ในขบวนแห่จะมี การแสดงของชาวบ้านแบบดนตรีพื้นเมือง หรือท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งจะมีขบวนรำนำหน้าขบวนแห่ ที่แต่งกายสวยงาม  และ ตามด้วยขบวนรถที่ตกแต่งเทียนเข้าพรรษา ซึ่งมาจากวัดต่างๆมากมาย ที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมประกวดเทียนพรรษานี้ด้วย และจะมีนางเทียนที่มีความสวยความงามขึ้นร่วมขบวนแห่นี้ด้วย และจะทำการแห่รอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความงดงามของขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา และจะมีการแห่รอบโบสถ์สามรอบ ก่อนจะนำเทียนถวายแก่ให้พระสงฆ์

การจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาของจังอุบลราชธานีนี้ ได้ทำมาต่อเนื่องหลายปีและเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างให้ความสนใจ และอยากจะมาเที่ยวดูเทศกาลแห่เทียนนี้ เพราะความงามของงเทียนพรรษาไม่มีที่ใดเหมือน และยังช่วยให้เกิดความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้านนั้นๆ เพราะการหล่อเทียนเข้าพรรษาจะต้องได้รับความมือ ร่วมแรงร่วมใจในการทำ จึงจะประสพผลสำเร็จ

 

สนับสนุนโดย  เล่นบาคาร่าให้ได้เงิน

แห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

You May Also Like