การพัฒนางานศิลปะในยุคสมัย 

งานเสร็จก็คือการพัฒนาโครงสร้างของผู้คนต่างๆโดยเฉพาะงานประติมากรรมหรือไม่เป็นการพัฒนางานศิลปะต่างๆในประเทศไทยก็มีการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะ ยุคสมัยที่พวกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบอินเตอร์เน็ตหรือแม้แต่ใช้ระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้คนในการพัฒนารูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดูผลงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่างานศิลปะต่างๆ สามารถเข้าถึงง่ายหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างสถานที่ในการพัฒนาตลอดเวลาผู้คนอยุธยาสมัยก็มีการส่งต่อเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะมีวัฒนธรรมต่างๆที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นผู้คนสามารถ ส่งข้อความหรือข้อมูลต่างๆมันขึ้นหรือไม่เป็นการสืบค้นหาตารางในยุคปัจจุบันงานศิลปะถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่สามารถสื่อสารของผู้คนเข้าหากัน

ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสารที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมออย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีความสามารถต่างๆที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นของผู้คนจะเยอะแต่สมัยทำให้มีการพัฒนาโครงสร้างในการติดต่อสื่อสารของระบบการเรียนการสอน ผ่อนอยู่ปัจจุบันรูปแบบหรือแม้แต่จะเป็น Social Media ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ศิลปินมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผลงานที่แสดงออกถึงเทคโนโลยี สังคม หรือแม้แต่จะเป็นสภาพเศรษฐกิจต่างๆในยุคปัจจุบันก็สามารถ สื่อสารผ่านงานศิลปะได้ง่ายขึ้น

ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนางานศิลปะในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่างานศิลปะไม่ใช่เพียงแต่งานภาพเขียนภาพวาดหรือแม้แต่จะเป็นงานปั้นประติมากรรม งานแกะสลักจะเป็นเท่านั้น ในยุคปัจจุบันมีรูปแบบของงานศิลปะมากมายเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบแสงสี หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของบทเพลงต่างๆก็สามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้รวมทั้งยังมีในส่วนของ Space Art ซึ่งเป็นสถานที่เกี่ยวกับงานศิลปะจะแสดงให้ผู้คนหลายล้านคนได้รับรู้ 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานโครงสร้างงานศิลปะในยุคปัจจุบันจะมีการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงง่ายมากขึ้นถึงแม้จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างในการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ผู้คนจึงให้ความสนใจอย่างที่ในการพัฒนารูปแบบในการทำงานถึงแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีต่างๆที่ในยุคปัจจุบันมีการเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการพัฒนางานศิลปะต่างๆเหล่านี้ช่วยผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่งานศิลปะมีการพัฒนาตลอดเวลา 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ae บาคาร่า

การจัดงาน workshop ของงานศิลปะ 

หากเรามองหางานศิลปะหรือการเรียนรู้งานเสร็จต่างๆก็คงต้องไปที่งาน workshop หรืองานจัดแสดงงานศิลปะในรูปแบบอื่น แนวคิดสุนทรียภาพการรับรู้เรื่องราวต่างๆงานประติมากรรมสิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแนวคิดคือการแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆของผู้คนใส่ความคิดเห็นหรือจินตนาการเข้าไปด้วยก็จะแสดงออกถึงรูปแบบต่างๆ

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่รูปแบบการทำงานต่างๆมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเพื่อเพิ่มลักษณะการทำงานใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การพัฒนาความรู้สึกหรือความคิดต่างๆทุกคนมีการเข้าถึงง่ายมากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์การทำงานลักษณะในการทำงานทั่วไปการประชาสัมพันธ์ถึงหน้าแตกต่างในยุคปัจจุบันจะมีการจัดงาน workshop ของงานศิลปะ

ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการให้ศิลปินต่างๆเข้าถึง followers หรือว่าคนที่มีความชื่นชอบงานศิลปะนานๆ การเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมหรือคุณภาพจิตใจองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ศิลปินมีการถ่ายทอดมาและเมื่อศิลปินความต้องการในการจัดแสดงงานของตัวเอง workshop ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้ผู้มีความชื่นชอบทางด้านศิลปะมารวมตัวกัน

ข้อดีคือผู้ที่มีความชื่นชอบทางด้านงานศิลปะนั้นมารวมตัวกันแล้วก็จะถูกนำมารวบรวมไว้ว่าจะเป็นความคิดเห็นในการแสดงเรื่องราวต่างๆประกอบจนการพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นทักษะการทำงานใหม่ๆเพื่อทักษะต่างๆมีการพัฒนาอยู่เสมอ แนวคิด

หรือโครงสร้างการพัฒนาจิตใจผู้คนอารมณ์ตื่นเต้นเหงาหรือแม้แต่จะเป็นอารมณ์โกรธผู้คนต่างๆเหล่านี้สามารถเข้าถึงงานศิลปะได้งาน workshop ต่างๆจึงมีการปรับปรุงหรือมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันเราจึงได้เห็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลัทธิในการทำงานศิลปะแต่ละยุคสมัยหรือแม้จะเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในการทำงานศิลปะต่างๆเหล่านี้

รวมตัวอย่างนั้น workshop ที่นำมาฝึกฝนกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการแชร์ถึงเรื่องราวต่างๆก็สามารถทำได้ โดยในยุคปัจจุบันก็มีลักษณะการทำงานต่างด้าวนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบออนไลน์ซึ่งในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือแม้จะเป็นการจัดเป็นสถานที่ต่างๆที่ทำให้ผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเข้าถึงงานศิลปะต่างๆเหล่านี้จึงช่วยให้งานศิลปะต่างๆมีการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานต่างๆแม้จะเป็นโครงสร้างที่ผู้คนสามารถเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะงานศิลปะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1

ศิลปินฮิปฮอปในตำนานของไทย

เมื่อช่วง 3-4 ปที่ผ่านมานี้นั้นแนวเพลงฮิปฮอปถือว่าเป็นแนวเพลงที่ได้รับความนิยมจากผู้ฟังอย่างมากและถือว่าเป็นแนวเพลงที่กลับมาฮิตและได้รับความนิยมในการฟังอีกครั้ง สังเกตุได้จากการปล่อยเพลงของศิลปินต่างๆมากมายที่มีการนำท่อนแร็ปหรือฮิปฮอปเข้ามาผสมผสานในเพลงมากมาย รวมทั้งการเกิดขึ้นของรายการการแข่งขัน

แร็ปแบทเทิลอีกหลายรายการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรายการ Rap is now ,The rapper, Show me the money เป็นต้นและในยุคนี้นั้นน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเพลงแร็ปหรือดนตรีแนวฮิปฮอป ซึ่งดนตรีแนงฮิปฮปหรือการแร็ปนั้นถิว่าเป็นแนงดนตรีและแนวเพลงที่เคยได้รับความนิยมมาก่อนหน้านี้และก็เมื่อมีแนวเพลงอื่นๆมาก็ทำให้กระแสแนวเพลงฮิปฮอปและแร็ปนั้นกระแสซาลดลงไป

และเมื่อกระแสแนวเพลงนี้กลับมานั้น เหล่าศิลปินที่เคยสร้างชื่อและโด่งดังในยุคก่อนก้ได้กลับมาสร้างสรรค์ผลงานเพลงในแนวฮิปฮอปและการแร็ปนั่นเอง ซึ่งศิลปินส่วนใหญ่นั้นก็ล้วนเป็นศิลปินที่เคยสร้างชื่อเสียงและเป็นศิลปินเพลงแนวอิปฮอปที่อยู่ในวงการเพลงแนวนี้มานานแล้วด้วยนั่นเอง มาดูกันว่าจะมีใครบ้างที่ยังคงเป้นศิลปินทีได้รับความนิยมในดนตรีแนวนี้ตั้งแต่ในอดีตและเมื่อพวกเขากลับมากับการสร้างสรรค์ดนตรีแนวที่พวกเขานั้นถนัดก็ทำให้พวกเขานั้นกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง

เริ่มต้นจากคนแรกคนนี้ถือว่าเป็นเจ้าพ่อวงการเพลงฮิปฮอปหรือแร็ปเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ เจ เจตริน เขานั้นเป็นศิลปินในยุคแรกๆของประเทศไทยที่มีผลงานทางด้านแนงเพลงแร็ปและเขานั้นได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงมากถึง7อัลบั้มด้วย เพลงที่ทำให้เขานั้นเป็นที่รู้จักและเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงนั้นได้แก่เพลง ฝากเลี้ยง กองไว้ ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะ และอื่นๆมากมาย ด้วยความสามารถในการสร้างสรค์ทั้งทางด้านดนตรี การร้องและการแร็ป ทำให้เพลงของเขานั้นเป็นที่รู้จักและโด่งดังและทำให้ผู้ฟังนั้นชื่อนชอบแนวเพลงและถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้น

สำหรับเพลงของเจ เจตรินรวมทั้งการแร็ปที่มีเอกลักษณ์อย่างมาก ถึงแม้ในช่วงหลังนั้นการแร็ปจพน้อยลงไปแต่ก็ยังคงกลิ่นไอในความเป็นแนวเพลงฮิปฮอปอยู่เสมอและในปัจจุบันก็ถือว่าเขานั้นยังคงมีเสียงที่ไพเราะและการแร็ปที่ยังเป็นเอกลักษณ์ถึงแม้ว่า เจ เจตรินนั้นจะไม่ได้มีการสร้างสรรคืผลงานด้านการร้องและแร็ปอย่างจริงจังแล้วแต่เขาก้ได้มีทายาทที่มาเป็นตัวตายตัวแทนที่มาสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่น่าสนใจและไพเราะนั้นก็คือเจ้านายนั่นเอง ก้ถือว่าลูกไม้นั้นหล่นไม่ไกลต้นเลยทีเดียว

สำหรับอีกหนึ่งศิลปินฮิปฮปที่ถือว่าในยุคหนึ่งที่แนวเพลงฮิปฮอปและแร็ปนั้นได้รับความนิยมเชื่อว่าหากเอ่ยชื่อทุกคนจะต้องรู้จักอย่างแน่นนอน นั่นก็คือวง Buddha bless ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินฮิปฮปและแร็ปในตำนานเช่นกัน เพราะว่าพวกเขานั้นมาในเอกลักษณ์สามสีอย่างเขียวเหลืองแดงนั่นเองและผลงานในยุคนั้นของพวกเขาก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงที่มีคุรภาพ

และได้รับความนิยมอย่างมากจนในปัจจุบันเพลงของพวกเขานั้นก็มักจะเป็นเพลงที่ยังคงเปิดและได้ฟังตวามสถานบรรเทิงต่างอีกด้วย แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานเพลงเป็นวงแล้วเพราะแต่ละคนนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำแต่อย่างไรก้ตามความเป็นตำนานนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไป

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  แอพคาสิโน ได้เงินจริง

ศิลปะจากการสร้างสรรค์ในแต่ละยุค

       ศิลปะเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมๆกับโลกใบนี้ แต่ในช่วงแรกของการเดินั้นก็ยังไม่มีใครทราบว่าสิ่งที่ทำเหล่านี้คือศิลปะ เพราะในยุคก่อนนั้นการสร้างสรรค์ผลงานสิลปะ เป็นเพียงความคิดที่ว่าต้องการจะใช้การสร้างสรรค์เหล่านี้นั้นเพื่อการบันทึกเหตุการณ์หรือบันทึกเรื่องราวให้คนรุ่นหลังหรือเพื่อให้คนในยุคนั้นได้ปฏิบัติตาม ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่คนนุคแรกๆนั้นได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่เรียกว่าศิลปะ

ในยุคนี้ตามผนังถ้ำหรือตามโขดผาไว้ได้แก่ การบูชาเทพเจ้า การบรวงสรวงเทพเจ้า การรวมตัวของกลุ่มชนเผ่า การฆ่าสัตว์และพิธีการต่างๆ เป็นต้น และเมื่อศิลปะมีการสืบทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณทำให้เมื่อเลาล่วงเลยไปศิลปะนั้นก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วย ทำให้ศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นเกิดเป็นความแตกต่างกันนั่นเอง

การสร้างสรรค์ตามแบบศิลปะ ถือว่าการสร้างสรรค์ในลักษณะนี้นั้นเป็นการสร้างสรรค์ในช่วงทมี่เกิดศิลปะในยุคแรกๆ โดยช่วงแรกของศิลปะนั้นจะมีการการตั้งกฎของการสร้างสรรค์ไว้ว่า ภาพวาดหรือผลงานทางศิลปะนั้นจะต้องมีลักษณะ รูปทรง การออกแบบอย่างนี้ เป็นต้น ทำให้ในยุคนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่ก็คงมีความสวยงามตามแบบศิลปะในยุคนั้น ศิลปะในยุคนั้นถือว่าเป็นศิลปะที่สามารถเลียนแบบกันได้ทำให้ศิลปะเป็นสิ่งที่ยังไม่มีคุณค่าในยุคนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปศิลปะที่มีแต่ความน่าเบื่อก็เกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยศิลปินในยุคต่อๆมานั้นได้มีการสร้างสรรค์ผลงานดดยการใช้อารมร์ความรู้สึและทำการถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานสิลปะของพวกเขา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะอย่างมากในช่วงยุคนั้น แต่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดี เนื่องจากการเอาอารมร์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องกับศิลปะนั้นจึงทำให้ผลงานมีความสวยงามมากขึ้นและเมื่อชมผู้ชมจะรู้ถึงความตั้งใจในสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์นั้นตั้งใจจะสื่อหรือแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนด้วย ความสวยงามจึงมีความสวยงามและมีความแตกต่างมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของศิลปะเลยก็ว่าได้ทีเดียว

การสร้างสรรค์ผ่านความเป็นจริงและมีความรู้สึกบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นการถ่ายทอดที่มากกว่าอารมร์และความรู้สึก แต่เป็นเหมือนการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยนั่นเอง โดยการสร้างสรรค์ในลักษณะนี้นั้นเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินโดยส่วนใหญ่นั้นต้องการที่จะสร้างสรรค์ด้วยการแสดงความคิดเห็นต่างๆทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สังคมและการดำเนินชีวิตเป็นต้น ว่าพวกเขานั้นมีความรู้สึกอย่างแต่ก็มีการใส่ในเรื่องของอารมณ์ของศิลปินและความคิดสร้างสรรคืเข้าไปเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลงานและเป็นสิ่ที่จะใช้ในการสะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดีด้วย

 

 

สนับสนุนโดย  ufabet เว็บแม่

ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพและคุณค่า

ผลงานสิลปะในปัจจุบันเป็นสิ่งที่นิยมสร้างสรรค์กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดจิตใจและขัดเกลาจิตใจของคนเราในสังคมยุคนี้ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดความเครียดและทำให้เกิความผ่อนคลายและด้วยการเปิดโลกกว้างขึ้นของคนในยุคปัจจุบันจึงทำให้การสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะนั้นมีความสวยงามและมีความแตกต่างออกไปน่าสนใจกว่าในยุคก่อน

ทำให้ผลงานทางด้านศิลปะนั้นถึงแม้จะเป็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์ที่แตกต่างและสวยงามกว่าในยุคก่อน แต่กลับเป็นผลงานที่ถือว่าไร้คุณค่าและส่วนใหย่เป็นผลงานที่ไม่ได้มีคุรภาพที่ดีเท่าที่จะเป็นผลงานศิลปะแห่งยุคนี้ เหตุผลอาจจะเนื่องมากจากการสร้างสรรค์ผลงานมีจำนวนผู้สร้างสรรคืมากขึ้นทำให้ผลงานอาจจะมีความคล้ายหรือเหมือนกันได้

เพราะเป็นช่วงการสร้างสรรคืผลงานในช่วงเวลาและยุคเดียวกันดังนั้นแล้วในปัจจุบันถึงแม้การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิละให้มีคุรภาพและเป็นผลงานสิลปะที่มีคูณค่านั้นอาจจะทำได้ยากแต่ถ้าหากลองทำสิ่งเหล่านี้ควบคู่กับการสร้างสรรคืผลงานที่สวยงามแล้วนั้นจะช่วยทำให้ผลงานที่เราสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ดูมีคุณภาพและมีคุณค่ามากขึ้น

การผสมผสานระหว่างความเป็นศิลปะและเทคโนโลยี จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของผลงานด้านศิลปะได้อย่างมากเพราะปัจจุบันในโลกออนไลน์หรือการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีนี่นถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ การสร้างผลงานผ่านช่องทางเหล่านี้หรือทำให้ผลงานของเรานั้นสามารถเผยแพร่ให้กระจายออกไปด้วย

เทคโนโลยีนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มคุณภาพให้เรานั้นสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจมากขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มคุณค่าของผลงานศิลปะในเราได้มากขึ้นอีกด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เป็รการเพิ่มคุณค่าในเวลาอันรวดเร็วแต่การรู้จักผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีนั้นจะเป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าของศิลปะในระยะยาวได้

การใส่อารมณ์และจิตวิญญาณอย่างแท้จริงลงไปในผลงานที่สร้างสรรค์ เนื่องจากปัจจุบันผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรคืได้ง่ายมากขึ้นเพราะโลกมีการเปิดกว้างสังคมมีการยอมรับความคิดจินตนาการที่สร้างสรรค์มากขึ้นทำให้บางครั้งนั้นศิลปินหรือผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะนั้นอาจจะหลังลืมในเรื่องของอารมร์และจิตวิญญาณความเป็นศิลปินไป

ก็อาจจะทำให้ในบางครั้งไม่ได้มีการใส่ใจในรายละเอียดของผลงานมากเท่าที่ควร ทำให้ผลงานนั้นๆ อาจจะลดคุณค่าลงได้ ดังนั้นแล้วในเรื่องของอารมณ์เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัยเพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินนั้นจะถ่ายทอดและสื่อสารไปยังผู้ชมนั่นเอง เมื่อศิลปะที่ถูกสร้างสรคค์เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และความหมาย ก็จะทำให้ศิลปะนั้นๆเกิดคุณภาพที่ดีและมีคุณค่าทั้งผู้สร้างสรรค์และผู้ชมด้วย ศิลปะที่มีคุณภาพและมีคุรค่านั้นก็ล้วนขึ้นอยู่กับความใส่ใจของศิลปินและผู้สร้างสรรค์ว่าต้องการจะทำให้ผลงานของตัวเองนั้นเป็นไปในทิศทางหรือแนวทางแบบใด

 

 

สนับสนุนโดย    aesexy

คอนเสิร์ตอินดี้ชื่อดังในประเทศไทย

คอนเสิร์ตถือว่าเป็นเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และในการจัดงานในแต่ละครั้งนั้นผู้จัดงานก็อยากที่จะจัดงานออกมาให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมและงานที่ถือว่าเป็นงานคอนเสิร์ตที่น่าสนใจในประเทศไทยและถือว่าเป็นงานที่มีแฟนเพลงเข้าร่วมในการจัดคอนเสิร์ตเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีด้วย

เมื่อช่วงสัก10ปีที่ผ่านมานี้นั้นผลงานเพลงที่ไม่ได้ฮิตและถือว่าเป็นเพลงตลาดที่เรานั้นมักจะเรียกเพลงเหล่านี้ว่าเพลงอินดี้ซึ่งแน่นอนว่าบทเพลงและดนตรีเหล่านี้ก็ถูกขับร้องและเล่นออกมาจากเหล่าศิลปินที่ถูกเรียกว่าศิลปินอินดี้เช่นกัน มีการได้รับความนิยมในการฟังเพลงและดนตรีและศิลปินเหล่านี้จึงเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นวงหรือศิลปินที่ที่ตีตลาดเป็นเพลงยอดฮิตมากนัก 

การจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาก็เพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่แฟนเพลงอินดี้เหล่านี้ สำหรับงานแรกที่น่าสนใจและถือว่าเป็นงานที่อยู่คู่กับแฟนเพลงอินดี้มาอย่างช้านานก็คือ Cat Expo ถือว่าเป็นงานที่อยู่มานานพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตนี้นั้นเคยใช้ชื่อว่า Fat Radio ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น Cat Expo อย่างในปัจจุบัน ซึ่งในการดำเนินงานในแต่ละครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่มีคุรภาพทั้งในเรื่องสถานที่การจัดงาน

และการเชิยเหล่าศิลปินต่างๆมาร่วมงาน ถือว่าเป็นงานคอนเสิร์ตเพลงอินดี้ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ที่สุดในปะเทศไทยก็ว่าได้ จากเมื่อก่อนนั้นเพลงอินดี้ถือว่าไม่ได้เป็นเพลงที่อยู่ในกระแส แต่ในปัจจุบันจากการจัดคอนเสิร์ตนี้ถือว่าเพลงอินดี้ได้รับการฟังและเป็นเพลงที่สามารถเข้าไปอยู่ในกระแสได้จำนวนมากในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ช่วยในการส่งเสริมศิลปินที่ไม่ได้ดังสามารถสร้างชื่อและสร้างสรรค์ผลงานในงานนี้ได้

Cat T-Shit ถือว่าเป็นอีหนึ่งงานที่ดีและมีคุณภาพที่สำคัญอัดแน่นไปด้วยศิลปินที่มีคุณภาพ ไม่แพ้กับงาน Cat Expo เลย ซึ่งงานนี้นั้นถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อให้เหล่าศิลปินนั้นได้นำเสื้อที่ตัวเองนั้นสร้างสรรค์ออกมาจำหน่ายแก่เหล่าแฟนคลับเพื่อให้มีการเก็บเป็นคอลเลคชั่นสำหรับศิลปินต่างๆนั่นเอง ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของคอนเสิร์ตมากเท่าไหร่นัก

แต่ก็ถือว่าศิลปินที่เอามาโชว์นั้นก็ล้วนเป็นศิลปินที่เหล่าแฟนคลับนั้นชื่นชอบ และงานนี้ความพิเศษนั้นอยู่ที่การได้ซื้อเสื้อของศิลปินที่ชอบและฟังเพลงที่ชอบนั่นเอง ทั้งสองงานนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดีและอีดแน่นด้วยคุณภาพถ้าหากทุกคนมีโอกาสควรที่จะพาตัวเองไปปลดปล่อยความรู้สึดกับดนตรีและเพลงสักครั้งหนึ่งก็คงจะดีไม่น้อย ซึ่งการเข้างานนั้นมีค่าใช้จ่ายซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดในแต่ละครั้งสามารถติดตามผลงานและการจัดงานและกิจกรรมอื่นๆของ Cat Radio ได้ทางแฟนเพจในเฟสบุ๊คได้เลยจะมีการอัพเดตความเคบลื่อนไหวต่างๆให้เราได้รับทราบอยู่เสมอ

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย    เซ็กซี่ บาคาร่าออนไลน์

การหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง

     วงการเพลงถือว่าเป็นอะไรที่กว้างขวางมาก เพราะในวงการเพลงนั้นไม่ได้มีเพลงแต่การร้องเพลง การเล่นดนตรี แต่ยังมีทั้งในเรื่องการแต่งเพลง การทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานเพลงที่ให้ผู้ฟังได้ฟัง ซึ่งก่อนจะมาเป็นผลงานเพลงที่ไพเราะได้นั้นก็จะต้องมาจากการแต่งเพลง ทำนอง เนื้อร้อง ดนตรี ต่างๆมากมายและสิ่งสำคัญที่สุดและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงเลยนั้นก็คือการแต่งเพลงนั่นเอง

เพราะผลงานเพลงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากไม่มีการแต่งเพลงนั่นเอง โดยการแต่งเพลงนั้นโดยส่วนใหญ่ผู้แต่งก็จะเป็นนักแต่งเพลงหรือนักร้องซึ่งนักร้องก็สามารถที่จะแต่งเพลงด้วยเช่น หรืออาจจะเป็นนักดนตรี ซึ่งความจริงแล้วนั้นผู้แต่งเพลงไม่ได้ถูกจำกัดไว้ว่าจะต้องเป็นนักแต่งเพลงเท่านั้น เพราะคนอื่นๆก็สามารถที่จะแต่งเพลงได้แต่ในเรื่องของการใช้คำใช้ภาษานั้นนักแต่งเพลงมืออาชีพก็อาจจะมีความชำนาญในเรื่องนี้มากกว่าคนทั่วไปนั่นเอง

โดยเพลงส่วนใหญ่นั้นมักจะถูกแต่งมากจากอารมณ์ความรู้สึก จิตนาการ ความคิด และรวมถึงการแต่งจากประสบการณ์หรือเหตุการที่ผู้แต่งนั้นเคยได้พบเจอ ยกตัวอย่างเช่น การแต่งเพลงอกหักผู้แต่งอาจจะเคยเจอกับเหตุการร์ที่ต้องอกหักหรือเป็นเหตุการณ์ที่คนรอบข้างนั้นมาเล่าให้ฟังหรือเรานั้นอยู่ในเหตุการรืของคนอื่นที่อกหักเป็นต้น เราก็มีการรวบรวมสิ่งเหล่านั้นมมาผสมอารมณ์ความรู้สึกของเราในการแต่งเพลง เป็นต้น ซึ่งการแต่งเพลงนั้นบางครั้งก็ไม่ได้สามารถที่จะแต่งเพลงได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นการแต่งเพลงจะต้องมรสมาธิ มีอารมร์ร่วมและจิตใจที่ค่อนข้างจะสงบนิ่ง ทำให้บางครั้งผู้แต่งเพลงก็มักจะต้องหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงให้กับตัวเองด้วยนั่นเอง โดยการหาแรงบันดาลใจนั้นสามารถทำได้

โดยการออกไปเที่ยว การออกไปเที่ยวนั้นนอกจากจะเป็นการพักผ่อนและลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้แล้วนั้นยังเป็นสิ่งที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฝสร้างสรรค์ผลงานเพลงได้อย่างดีด้วย เพราะในการไปเที่ยวเรานั้นจะได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ต้นไม้ ป่าเขา ทะเล รวมถึงการได้ออกไปเห็นการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตของผู้คนและเมื่อเราได้ออกไปในที่ที่กว้างและได้เห็นในสิ่งต่างๆ ก็จะทำให้เรานั้นอาจจะค้นพบแนวทางในการแต่งเพลงและสามารถแต่งและเขียนเพลงได้เมื่อเรานั้นได้ออกไปเที่ยว

การหาแรงบันดาลใจจากการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ถือว่าเป็นการหาแรงบันดาลใจที่ดีอีกช่องทางหนึ่งเพราะถ้าหากเราได้มีการพูดคุยหรือรับฟังความคิดเห็นนั้นก็จะทำให้เราได้ฟังและรู้ในสิ่งต่างๆมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นกับเราหรือเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีอยู่จริง การได้ฟังและพูดคุยนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานเพลงได้อย่างดีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งผู้แต่งพลงนั้นก็มักจะมีแนวทางในการหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบและความสนใจในสิ่งต่างๆของแต่ละบุคคลนั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  คาสิโน ปอยเปต

โคโรน่าไวรัส

ถือเป็นข่าวที่เป็นกระแสมากๆ เพราะเจ้าไวรัสโครโรน่านี้นั้นมีการระบาดไปหลายประเทศแล้ว และประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่เสี่ยงไวรัสโคโรน่านี้ ซึ่งก้มีการเกาะติดสถานการณ์ไวรัสโครโรน่านี้อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้รู้ว่าไว้รัสนั้นมีการแพร่ระบาดไปที่ใดบ้างและสถานการณ์นั้นสามารถไขหรือสามารถหยุดยั้งได้หรือยัง เชื่อว่าในช่วงแรกนั้นหลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นประเด็นที่เราต้องติดตาม

เพราะคิดว่าก็เป็นเหมือนไข้หวัดชนิดหนึ่งที่มีการระบาดอยู่ที่ประเทศจีน และเมื่อจีนมีการปะกาศปิดเมือง คือเมืองอู่ฮั่นที่เป็นต้นเหตุของโรคระบาดนี้นี่เอง โดยทางการจีนได้มีการไล่ปิดเมืองรอบๆอู่ฮั่นด้วย และประเทศไทยนั้นได้มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่านี้จาก 1รายและเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายรายและมีการรายงานจากประเทศต่างๆว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆด้วย

ไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย หลายๆประเทศ กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกนั้นตั้งตารอคอยว่าเมื่อไหร่ที่จะสามารถจัดการกับเจ้าไว้รัสโคโรน่าได้สักที และเมื่อจีนมีการปิดเมืองเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อนั้นเยอะมาก ทำให้ทางการจีนนั้นต้องมีการสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวขึ้นมาเพื่อรักษาคนที่ติดเชื้อไวรัสนี้ซึ่งการสร้างโรงบาลแต่ละแห่งขึ้นมานั้นใช้เวลาในการสร้างเพียง10วันเท่านั้น ซึ่งถือว่าเร็วมากและมีการเปลี่ยนโรงแรมบางแห่งในอู่ฮั่นให้เป็นเขตกักกันผู้ป่วยด้วย และมีการลดและงดการประชุมขนาดใหญ่ และห้ามการค้าสัตว์ป่าทุกชนิดทั่วประเทศจีนเลยและมีการสั่งหยุดโรงเรียนชั่วคราวด้วย 

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในเมืองอู่ฮั่นในจีนนั้นสามารถขยายวงกว้างในการระบาดมากกว่าที่คิดเพราะเชื้อไวรัสนั้นใช้เวลาในการฝักตัว2-10วัน และขณะฝักตัวอาจจะไม่มีการแสดงอาการป่วยให้รู้ ซึ่งอาจจะมีการแพร่กระจายไปยังคนอื่นได้มากกว่าที่คิด ซึ่งเชื้อไวรัสโคโรน่านั้นสามารถติดได้ทางสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำลาย น้ำตา น้ำมูก หรือแม้ละอองการไอหรือจาม ก็สามารถทำให้ติดเชื้อไวรัสได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเป็นโคโรน่าหรือยังก็สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว กล่าวคือผู้ป่วยที่เป็นโคโรน่านั้น ภายนอกยังดูแข็งแรงดีแต่ในร่างกายมีเชื้อแล้วนั้นก็สามารถแพร่เชื้อไปสู้ผู้อื่นได้ 

และนี่คือความรุนแรงแลพน่ากลัวของเชื้อไวรัสชนิดนี้ หรือโคโรน่าไวรัส และสาเหตั้ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเสียชีวิตนั้นเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เช่นผู้สูงอายุ เด็ก เป็นต้น และอาการที่พบบ่อยคือปอดอักเสบนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  sagame

นาฏศิลป์ไทยที่กำลังจะถูกกลืนหายไป

นาฏศิลป์ศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มาในรูปแบบการแสดง มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน อยู่เคียงคู่สังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ปัจจุบันด้วยกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปนี้ทำให้นาฏศิลป์ไทยถูกกลืนหายไปกับเวลาที่เพิ่มมากขึ้น คนเริ่มสนใจและละเล่นนาฏศิลป์น้อยลงมาก เห็นได้จากการแสดงที่หาดูได้ยากขึ้น แม้จะมีเทคโนโลยีที่สามารถรับชมรายการต่างๆได้ง่ายขึ้น

แต่กลับเป็นเรื่องยากที่จะชมนาฏศิลป์ไทยทั้งๆที่มีโซเชียลมีเดียมากมายหลายช่องทาง บางคนอาจจะลืมไปแล้วว่านาฏศิลป์ไทยมีอะไรบ้าง หรือเด็กสมัยใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่านาฏศิลป์ไทยคืออะไร มีการแสดงอะไรบ้าง วันนี้เราจะมารวบรวมประเภทของนาฏศิลป์ไทยต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้ทราบและพอเข้าใจกัน

นาฏศิลป์ไทยแบ่งได้ตามลักษณะรูปแบบการแสดง ได้เป็น   4  ประเภท ดังนี้

  1. โขน 

เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย เอกลักษณ์ของโขน ในสมัยก่อนนิยมจัดแสดงเฉพาะงานพิธีที่มีความสำคัญเท่านั้น คือ ผู้แสดงต้องสวมหัวที่เรียกว่า โขน ตลอดระยะเวลาที่แสดง และใช้ท่าทางการเต้นไปตามบทพากย์ และตามทำนองเพลงของวงปี่พาทย์ ซึ่งเรื่องที่นิยมแสดงในโขน คือ เรื่องรามเกียรติ์ 

  1. ละคร  

ศิลปะการแสดงตามเรื่องราวผ่านการร่ายรำ ซึ่งมีการพัฒนามาจากการเล่านิทาน เอกลักษณ์ของละครคือผู้แสดงจะต้องแสดงลีลา ท่าทางให้เข้ากับบทละคร บทร้อง ทำนองเพลงที่วงปี่พาทย์บรรเลง ในสมัยก่อนมีการแบ่งละครเป็นของชาวบ้านและของหลวง ได้แก่ ละครนอก ละครใน และละครโนราชาตรี

  1. รำและระบำ  

ศิลปะการแสดงด้วยการร่ายรำประกอบดนตรี บทเพลงและบทขับร้อง โดยไม่ได้แสดงไปตามเรื่องราว 

3.1  รำ  คือ การร่ายรำที่มีผู้แสดงตั้งแต่ 1-2 คน โดยมีการร่ายรำให้เข้ากับจังหวะ ทำนองเพลงที่บรรเลงประกอบการแสดง ไม่ได้แสดงเป็นเรื่องราว และอาจมีบทขับร้องประกอบทำนองเพลงด้วย เช่น การรำเดี่ยว การรำคู่ การรำอาวุธ รำแม่บท เป็นต้น  

3.2  ระบำ  คือ การร่ายรำที่มีผู้แสดงตั้งแต่ 2 คนขึ้น มีการแสดงลักษณะเดียวกับการรำ ไป โดยมีการร่ายรำให้เข้ากับจังหวะ ทำนองเพลงที่บรรเลงประกอบการแสดง ไม่ได้แสดงเป็นเรื่องราว และอาจมีบทขับร้องประกอบทำนองเพลงด้วย แต่การระบำมักจะบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ เช่น ระบำกฤดาภินิหาร ระบำฉิ่ง ระบำสี่บท

๔. การแสดงพื้นเมือง  

ศิลปะแห่งการแสดงที่มีการรำ  การระบำ หรือการละเล่นอันเป็นเอกลักษณ์ของประชากรในท้องถิ่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นดนตรี การรำ การบรรเลงเพลง 

นี่ก็เป็นเพียงประเภทของนาฏศิลป์ไทยอย่างพอสังเขปเท่านั้น นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่ควรค่าแก่รักษาไว้ เพราะเป็นศิลปะการแสดงที่มีความสง่างามและเสน่ห์ที่ไม่อาจหาชมได้จากที่ไหนอีก การรักษาไว้ซึ่งนาฏศิลป์ไทยก็เหมือนกันรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของไทยให้ยังคงมีอยู่ตลอดไป เพื่อที่จะส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้ซึ้งในศิลปะการแสดงของไทย หากเรามัวแต่หลงใหลไปกับเทคโนโลยี ความทันสมัยต่างๆ นาฏศิลป์ไทยอาจถูกกลืนหายไปได้

จนไม่รู้ไว้ให้เราได้ชื่นชม เมื่อรู้ตัวอีกทีเราอาจเหลือเพียงชื่อเรียกขานนาฏศิลป์เหล่านั้น แต่ไม่เหลือไว้ซึ่งศิลปะการแสดงให้เห็นอีกต่อไปแล้ว ฉะนั้นแล้วเราต้องมาเริ่มเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยกัน แม้ไม่อาจจะทำการแสดงได้ แต่การรู้จักไว้ย่อมเป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง อย่างน้อยก็สามารถบอกต่อ สอนรุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลานให้รู้จักกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้บ้างย่อมดีกว่าการที่ไม่รู้อะไรเลย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ufabet

ตำนานต้นกำเนิดของดอกกุหลาบ

          สำหรับดอกกุหลาบนั้นว่ากันว่ามีอายุมานานหลายล้านปีแล้วซึ่งเชื่อกันว่าในสมัยโบราณนั้นประเทศที่ชื่นชอบและรักดอกกุหลาบมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นประเทศโรมันเพราะประเทศโรมันนั้นได้มีการสร้างพื้นที่เอาไว้สำหรับปลูกดอกกุหลาบโดยเฉพาะและที่สำคัญยังรับซื้อดอกกุหลาบจากประเทศอียิปต์เป็นจำนวนมากอีกด้วยเลยคนโรมันนั้นชีวิตประจำวันของพวกเขา

นั้นจะมีความเกี่ยวพันกับดอกกุหลาบซึ่งคนโรมันมักจะนำดอกกุหลาบนั้นมาผลิตเป็นขนมหรือแม้แต่ทำเป็นตัวยาเอาไว้รักษาโรคและยังสามารถนำมาประกอบอาหารและทำไวน์กุหลาบได้อีกด้วยว่ากันว่าชาวโรมันเชื่อว่าดอกกุหลาบนั้นเป็นตัวแทนแห่งความรักซึ่งมีการพูดถึงตำนานการเกิดกุหลาบในครั้งแรกของโลกเอาไว้ด้วยว่าในความเชื่อของชาวโรมันมีการเชื่อกันว่าดอกกุหลาบนั้นเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงความรักของเทพเจ้า  อโฟรไดท์ ที่มีต่อเทพเจ้า อคอนิส

ซึ่งว่ากันว่าเทพเจ้าทั้ง 2 องค์นั้นรักกันอย่างมากแต่อยู่มาวันหนึ่งเทพเจ้าอคอนิส นั้นได้มีการต่อสู้กับหมาป่า และเกิดภาพช้างถูกหมาป่าฆ่าตายเมื่อเทพเจ้า   อโฟรไดท์ รู้เรื่องไหว้เทพเจ้า อคอนิส เสียชีวิตแล้วก็เสียใ จมาก พระนางร้องไห้อย่างหนักจากการจากไปของเพทเจ้า อคอนิส มีตำนานแบ่งออกเป็น 2 แบบนั่นก็คือ  เทพเจ้า อโฟรไดท์ ร้องไห้เสียใจจนน้ำตาเป็นสายเลือดหยดลงพื้นแล้วก่อกำเนิดเป็นต้นกุหลาบขึ้นมา

กลับอีกตำนานหนึ่งได้บอกว่าหลังจากที่เทพเจ้า อคอนิสตาย  เทพเจ้า   อโฟรไดท์ ก็ได้เสียใจมากเช่นเดียวกันเพราะนางไม่สามารถทนมีชีวิตต่อไปได้จึงใช้มีดปักไปที่หัวใจของพระนางและหยดเลือดของพระนางได้หล่นลงพื้นดินก่อเป็นต้นกำเนิดของดอกกุหลาบนั่นเองอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะตำนานแบบไหนสิ่งที่เรารู้กันดีอยู่ก็คือดอกกุหลาบเป็นตัวแทนของความรักโดยเฉพาะดอกกุหลาบสีแดง

ซึ่งหมายถึงหยดเลือดที่หยดลงไปในพื้นดินแล้วทำให้มีต้นกุหลาบโหขึ้นมากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักมาหลายพันปีจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบก็ยังเป็นตัวแทนของความรักอยู่นั่นเองซึ่งไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนหนุ่มสาวมักจะใช้ดอกกุหลาบในการบอกความในใจของตนเองให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้หรือแม้แต่ในการจัดงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรืองานแต่งงานก็มักจะมีดอกกุหลาบหลากหลายสีสันถูกนำมาจัดประดับตกแต่งภายในงานด้วยเช่นเดียวกัน 

 สำหรับตำนานที่พูดถึงต้นกำเนิดต่อกราบนี้เป็นตำนานของต่างประเทศซึ่งประเทศไทยเองก็มีตำนานเกี่ยวกับเรื่องของต้นกำเนิดของดอกกุหลาบเช่นเดียวกันโดยมีการแต่งขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ 6 และพระองค์เป็นผู้ประพันธ์บทละครเกี่ยวกับตำนานของดอกกุหลาบขึ้นมาเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ufabet