สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม 

งานศิลปะร่วมสมัยที่ทำให้มนุษยชาติรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้น คำจำกัดความของศิลปะคืออะไร ศิลปะมีความกว้างมากจนไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไร แต่สิ่งสำคัญคือศิลปะที่ดีต้องเข้าถึงจิตวิญญาณและความคิดของผู้คน คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวผ่านงานศิลปะโดยไม่ต้องมีคำอธิบาย ด้วยเหตุนี้ผู้คนในปัจจุบันจึงให้ความสนใจในการศึกษาศิลปะที่เราสามารถพบได้ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและรูปแบบต่างๆ

ทางด้านความรู้สึกรูปแบบลักษณะต่างๆรูปร่างก็เป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาและสร้างสารวัตรมากมาย ทุกคนคุณธรรมตอนนี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนการอยู่ร่วมกันในยุคสมัยต่างๆที่มนุษย์ได้สร้างรูปแบบของงานต่างๆมากมายนำเสนอถึงวัฒนธรรมใหม่ๆที่ซึ่งมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ หรือศิลปินต่างๆ

ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากก็ได้มีการผลิตผลงานตามความต้องการการถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆรากฐานของงานศิลปะนั้นเกิดขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกันออกไป แต่หากพูดถึงในส่วนของรากฐานที่มีการผลิตรูปแบบของงานศิลปะต่างๆในประเทศไทยนั้นก็คงหลีกหนีไม่พ้นอาจารย์ศิลป์พีระศรีซึ่งเป็นผู้ที่วางรากฐานของงานศิลปะมากมายและกระบวนการศึกษา สำนักงานศิลปะร่วมสมัยต่างๆในประเทศไทยที่เรียกได้ว่างานเสร็จต่างๆเหล่านี้คือความเพียรพยายามหรือความภาคภูมิใจของมนุษย์ในการสื่อสาร

หรือแม้แต่จะเป็นความต้องการในการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือแม้จะเป็นการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่างๆเหล่านี้เองจึงเป็นคำนิยามของงานศิลปะต่างๆที่ถูกอ้างอิงและถูกแน่ในส่วนของรูปแบบของการสื่อสารมากมาย สิ่งที่มันยังคงมีการพัฒนาและมีการส่งต่อไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบทางการทำงานหรือแม้จะเป็นวัฒนธรรมต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการพัฒนา ศิลปะที่แท้จริงคือการเรียนแบบธรรมชาติต่างๆหรือเรียกว่า In The Imitation of Nature รูปแบบและคำนิยามของการใช้ธรรมชาติมาร่วมกับการทำงานดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจต่างๆ

นี่เองจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และรูปแบบที่มนุษย์มีการสร้างสังคมขึ้นมาจึงมีความต้องการในการถ่ายทอดรูปแบบงานต่างๆหรือวัฒนธรรมความต้องการต่างๆที่มีการพัฒนามากมายเหล่านี้มนุษย์จึงไม่สามารถแยกออกจากธรรมชาติได้นะงานศิลปะต่างๆก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการสะท้อนออกมาในรูปแบบของเชิงวัฒนธรรมในส่วนการพัฒนาและสิ่งที่มีการพัฒนาของรูปแบบของเสียงตอนนี้ที่มนุษย์มีความต้องการในการเรียนรู้สร้างสีสันรูปร่างและปัญญาการต่างๆในการทำงานความสวยงามบางครั้งจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่แตกต่างกันออกไป

ของแต่ละสถานที่ก็มีการสร้างรูปแบบงานที่แตกต่างกันไป เสียงต่อตนเองจึงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมรูปแบบการใช้ชีวิตและวิถีชีวิตของผู้คนที่สะท้อนให้เห็นตามแต่ภูมิภาคหรือสถานที่ต่างๆก็จะมีลักษณะรูปแบบงานที่ต้องการในการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปรูปแบบของเสียเหล่านี้จึงเป็นรูปแบบที่มีความคุ้นเคยที่ซึ่งจำกัดความถึงงานศิลปะในรูปแบบต่างๆมากกว่าและมีความเปิดกว้างอย่างยิ่งในการเข้าถึงรูปแบบของสิ่งทางการสื่อสาร

 

 

สนับสนุนโดย.    ufabet

การพัฒนามากยิ่งขึ้นของงานศิลปะเมื่อมีการเติบโตของผู้คน 

งานศิลปะคือสิ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ของผู้คนหรือการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่ถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด งานศิลปะต่างๆถูกนำเสนอในรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างการทำงานต่างๆโดยการเรียนรู้รูปแบบงานต่างๆที่ถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้มีการเรียนรู้

และการพัฒนาโครงสร้างการทำงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพที่จะเป็นส่วนสำคัญที่นิวปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเป็นอยู่ของมนุษย์ต่างๆที่มีการเติบโตที่เขาให้ขึ้นของงานศิลปะได้ถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้ในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงโครงสร้างการทำงานต่างๆการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด

ในการทำงานงานประติมากรรมต่างๆในงานภาพเขียนต่างๆในยุคปัจจุบันมีรูปแบบต่างๆมากมายให้ศึกษาแนวคิดหรือแม้จะเป็นการนำเสนอโครงสร้างการทำงานต่างๆอย่างไรก็ตามสันนิษฐานได้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาตลอดเวลาในยุคหินมีจุดเริ่มต้นของมนุษย์ก็เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มมีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาทางด้านการแกะสลัก ทำเครื่องมือสัมฤทธิ์ต่างๆและสกัดลวดลายต่างๆภายในหินแนวคิดต่างๆที่ถูกพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้มนุษย์มีการนำเสนอโครงสร้างการทำงานต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาการทำงานต่างๆงานศิลปะได้ถูกเติบโตและถูกเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ในยุคที่มนุษย์มีการพัฒนาโครงสร้างการทำงานหรือไม่โดยใช้แนวคิดต่างๆได้ถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในรูปแบบอื่นมากมายอย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่สามารถศึกษาเรื่องราวหรือไม่ว่าจะเป็นแนวคิดต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลงานศิลปะที่ถูกพัฒนาต่างๆเหล่านี้สร้างความเข้าใจหรือองค์ประกอบต่างๆทำให้มนุษย์มีการนำเสนอถึงวิธีใช้วิถีชีวิตของผู้คนหรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆ 

ในยุคปัจจุบันเราจึงศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของผู้คนในยุคก่อนๆว่าแนวคิดต่างๆหรือความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ของผู้คนมีการพัฒนาอย่างไรได้บ้างโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มนุษย์มีการเรียนรู้และการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ต่างๆมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญอย่างยิ่ง

เช่นการนำเสนอในรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายต่างๆเหล่านี้งานศิลปะต่างๆได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรมของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์มีการเจริญมากยิ่งขึ้นทางความคิดถึงแม้จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวต่างๆอันเป็นสิ่งที่เนื้อแท้แล้วมนุษย์มีความต้องการในการส่งต่อทางด้านองค์ความรู้ต่างๆไปสู่ผู้คนในยุคต่อๆไปหรือว่าในสถานที่อื่นอีกมากมาย 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    Gclub ฟรี 500

Titanoboaยังหลงเหลือมีชีวิตอยู่บนโลกของเราอยู่หรือไม่?

ซึ่งได้มีทหารชาวเบลเยียมคนหนึ่งที่มีชื่อว่า REMYVAN LIERDENโดยเขาได้อ้างว่าเขานั้นได้ทำการถถ่ายรูปภาพของTitanoboaได้ในขณะที่พวกเขานั้นกำลังจะบินเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบนฟ้าเพื่อที่เขานั้นกำลังจะหนีเจ้างูยักษ์ตัวนี้อยู่และรูปภาพนั้นเป็นเพียงภาพเดียวที่ได้ยืนยันได้เลยว่าการมีอยู่ของTitanoboaและเป็นครั้งเดียวที่ได้มีการพบเจองูยักษ์ในป่าดงดิบตัวนั้นก่อนที่จะไม่มีใครพบเจองูตัวนั้นอีกเลย

โดยตรงนี้มันอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้มีการค้นพบเจองูยักษ์Titanoboaก็เป็นได้ที่เราได้มองเห็นว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดและมันเป็นเพียงข้อมูลเดียวที่มีภาพถ่ายยืนยันเป็นหลักฐานนั่นเองและตรงนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะตั้งคำถามขึ้นมาทันทีหลังจากที่เราเอาหลักฐานตรงนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันนั้นก็คือ

ดังนั้นเราได้คิดว่าเจ้างูTitanoboaมันยังมีชีวิตจริงๆอยู่บนโลกใบนี้และมันยังคงได้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าจะเอาตามมความรู้สึกของเราและเราจะไม่ขอตอบว่า50/50เหมือนก่อนเราคิดว่ามันน่าจะยังมีตัวตนและมันน่าจะยังมีชีวิตอยู่บนโลกแต่มันอาจจะไม่มีขนาดที่ใหญ่เทียบเท่ากับTITANOBOAเมื่อ60ล้านปีที่แล้วแต่มันน่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานTitanoboaที่มีขนาดย่อลงมาคิดว่ามันน่าจะมีขนาดอยู่ที่5-10เมตรนั่นเอง

นอกจากนี้ในมุมมองส่วนตัวของเราเราต้องขอบอกก่อนเลยว่าเราได้มองว่าสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์มันไม่น่าจะมีเพียงชนิดเดียวอย่างTitanoboaที่มันน่าจะมีชีวิตและอาศัยอยู่และมันยังคงสภาพร่างกายของมันให้ได้ใกล้เคียงกับยุคในอดีตให้ได้มากที่สุดอยู่เพียงแค่ชนิดเราเชื่อว่ามันน่าจะมีสัตว์อีกหลายสายพันธุ์ที่เขานั้นน่าจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งฉลามยักษ์เนสซีหรือว่าจะเป้นสัตว์ในยุคโบราณอื่นๆอย่างจระเข้ยักษ์แบบนี้

เพราะฉะนั้นแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะยังมีอยู่วแต่ว่าขนาดตัวของพวกมันอาจจะไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดบรรพบุรุษของพวกเขาขนาดตัวของพวกเขาอาจจะย่อลงมาแต่มันก็ไม่ได้ย่อเล็กเหมือนงูในยุคปัจจุบันที่เป็นอย่างจรเข้หรืองูทั่วไปที่เราอยู่แต่อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าสัตว์เหล่านี้สองเท่าหรือสามเท่าและสัตว์เหล่านั้นในมุมมองของเรา

ซึ่งเราคิดว่าเขาอาจจะต้องการความเป็นอยู่ที่สงบเขาอาจจะต้องการพื้นที่ที่ใหญ่กว่าสัตว์โดยทั่วไปเลยทำให้พวกเราอาจจะพบเห็นเขาได้น้อยมากและอาจจจะมีการพบเห็นได้ในบางครั้ง

 

 

สนับสนุนโดย.    ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

ตำนานอาแปะติดฝิ่น

สำหรับที่วัดบวรนิเวศราชวรวิวหารหรือว่าวัดบวรก็จะมีประตูทางเข้าที่สลัดเป็นรูปทวารบาลอยู่โดยที่ปากทวารบาลเหล่านี้ก็จะมีสีดำๆไหลออกมาราวกับเลือดเลยถึงแม้ว่าทางกรมศิลปะกรจะมาซ้อมประตูใหม่แล้วและสีดำๆมันก็ยังคงไหลออกมาจากปากทวารบาลอยู่เรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเลือดอะไรมันจะดำขนาดนั้น

โดยที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลือดแต่ว่ามันเป็นฝิ่นแต่ทว่าฝิ่นอะไรมันได้มาอยู่ที่ปากของท่านทวารบาลได้ล่ะเอาเป็นว่าเรามาดูกับความเป็นมาของทวารบาลกันดีกว่า

นอกจากนี้ทวารบาลหรือว่าคนที่คอยเฝ้าประตูมั นเป็นเรื่องที่คนไทยน่าจะนำมาจากคนจีนพอทวารบาลเหล่านี้ได้เข้ามาในประเทศไทยก็จะมาแต่งกายจีนๆยืนในวัดไทยมันก็ยังไงอยู่คนไทยก็เลยทำให้มีความเป็นไทยมากขึ้นจับท่านมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้ดูเป็นไทยจากเทวดาให้กลายมาเป็นยืนโชว์พุงใส่เสื้อจีนมีหนวดก็เลยเป็นเทวดาที่มีร่างผอมบาง

ส่วนที่ปากของทวารบาลทำไมถึงได้มีสีดำๆไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาก็จะต้องเล่าเรื่องไปถึงสมัยก่อนเลยที่คนจีนเข้าไปอพยพมาที่เมืองไทยเป็นจำนวนมากในช่วงนั้นประเทศจีนอยู่ไม่ได้แล้วคนจีนก็หนีออกจากนอกประเทศกันหมด

ซึ่งมันได้เกิดสงครามฝิ่นคนจีนก็เลยติดฝิ่นกันเยอะบรรดาที่อพยพมาก็ได้มีอาแป๊ะคนหนึ่งเขาติดฝิ่นอย่างหนักมากจากนั้นเขาก็หาฝิ่นมาเสพไม่ได้จึงทำให้อาแป๊ะลงแดงสุดท้ายก็คานไปตายอยู่ที่หน้าวัดชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นก็เกิดอาการน่าเวทนาอาแป๊ะขึ้นมาก็ช่วยเอาศพแก่ไปเผาในวัด

เนื่องจากนี้ต่อมาไม่นานด้วยความที่ว่ายังคงอยากเสพฝิ่นมันจะมีอยู่วิญญาณของอาแป๊ะยังคงอยากเสพฝิ่นอยู่ก้เลยไปเข้าฝันเจ้าอาวาสว่าข้าลำบากมากเลยข้าอยากเสพฝิ่นไม่มีที่อยู่จึงได้มาเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนท่านเจ้าอาวาสก็ได้บอกว่าที่ประตูหน้าวัดมีรูปเสี้ยวกลางอยู่เจ้าไปสิงอยู่ในรูปนั้นแล้วกันอาแป๊ะก็เลยเป็นวิญญาณที่ดูแลประตูวัดอยู่นั่นเอง

ซึ่งในระยะเวลาต่อมาก็ได้มีชาวบ้านได้มาขออะไรกับอาแป๊ะอย่างมากมายแล้วสิ่งที่ได้ไปบนบาลมาก็ประสบความสำเสร็จอีกด้วยก็เลยจะต้องหาของเอามาแก้บนพวกชาวบ้านได้เห็นว่าเป็นวิญญาณอาแป๊ะโดยอาแป๊ะเขาชอบฝิ่นก็เลยนำเอาฝิ่นเอามาป้ายบอกจนทำให้ปากของทวารบาลนั้นดำทั้งปากไปหมดเลย

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย.      เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลองเล่น