ศิลปะจากการสร้างสรรค์ในแต่ละยุค

ศิลปะจากการสร้างสรรค์ในแต่ละยุค

       ศิลปะเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมๆกับโลกใบนี้ แต่ในช่วงแรกของการเดินั้นก็ยังไม่มีใครทราบว่าสิ่งที่ทำเหล่านี้คือศิลปะ เพราะในยุคก่อนนั้นการสร้างสรรค์ผลงานสิลปะ เป็นเพียงความคิดที่ว่าต้องการจะใช้การสร้างสรรค์เหล่านี้นั้นเพื่อการบันทึกเหตุการณ์หรือบันทึกเรื่องราวให้คนรุ่นหลังหรือเพื่อให้คนในยุคนั้นได้ปฏิบัติตาม ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่คนนุคแรกๆนั้นได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่เรียกว่า ศิลปะจากการสร้างสรรค์ในแต่ละยุค

ในยุคนี้ตามผนังถ้ำหรือตามโขดผาไว้ได้แก่ การบูชาเทพเจ้า การบรวงสรวงเทพเจ้า การรวมตัวของกลุ่มชนเผ่า การฆ่าสัตว์และพิธีการต่างๆ เป็นต้น และเมื่อศิลปะมีการสืบทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณทำให้เมื่อเลาล่วงเลยไปศิลปะนั้นก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วย ทำให้ศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นเกิดเป็นความแตกต่างกันนั่นเอง

การสร้างสรรค์ตามแบบศิลปะ ถือว่าการสร้างสรรค์ในลักษณะนี้นั้นเป็นการสร้างสรรค์ในช่วงทมี่เกิดศิลปะในยุคแรกๆ โดยช่วงแรกของศิลปะนั้นจะมีการการตั้งกฎของการสร้างสรรค์ไว้ว่า ภาพวาดหรือผลงานทางศิลปะนั้นจะต้องมีลักษณะ รูปทรง การออกแบบอย่างนี้ เป็นต้น ทำให้ในยุคนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่ก็คงมีความสวยงามตามแบบศิลปะในยุคนั้น ศิลปะในยุคนั้นถือว่าเป็นศิลปะที่สามารถเลียนแบบกันได้ทำให้ศิลปะเป็นสิ่งที่ยังไม่มีคุณค่าในยุคนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปศิลปะที่มีแต่ความน่าเบื่อก็เกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยศิลปินในยุคต่อๆมานั้นได้มีการสร้างสรรค์ผลงานดดยการใช้อารมร์ความรู้สึและทำการถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานสิลปะของพวกเขา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะอย่างมากในช่วงยุคนั้น แต่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดี เนื่องจากการเอาอารมร์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องกับศิลปะนั้นจึงทำให้ผลงานมีความสวยงามมากขึ้นและเมื่อชมผู้ชมจะรู้ถึงความตั้งใจในสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์นั้นตั้งใจจะสื่อหรือแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนด้วย ความสวยงามจึงมีความสวยงามและมีความแตกต่างมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของศิลปะเลยก็ว่าได้ทีเดียว

การสร้างสรรค์ผ่านความเป็นจริงและมีความรู้สึกบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นการถ่ายทอดที่มากกว่าอารมร์และความรู้สึก แต่เป็นเหมือนการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยนั่นเอง โดยการสร้างสรรค์ในลักษณะนี้นั้นเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินโดยส่วนใหญ่นั้นต้องการที่จะสร้างสรรค์ด้วยการแสดงความคิดเห็นต่างๆทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สังคมและการดำเนินชีวิตเป็นต้น ว่าพวกเขานั้นมีความรู้สึกอย่างแต่ก็มีการใส่ในเรื่องของอารมณ์ของศิลปินและความคิดสร้างสรรคืเข้าไปเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลงานและเป็นสิ่ที่จะใช้ในการสะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดีด้วย

 

 

สนับสนุนโดย  ufabet เว็บแม่

ผลงานศิลปะ

ผลงานศิลปะ ที่มีคุณภาพและคุณค่า

ผลงานศิลปะ ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่นิยมสร้างสรรค์กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดจิตใจและขัดเกลาจิตใจของคนเราในสังคมยุคนี้ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดความเครียดและทำให้เกิความผ่อนคลายและด้วยการเปิดโลกกว้างขึ้นของคนในยุคปัจจุบันจึงทำให้การสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะนั้นมีความสวยงามและมีความแตกต่างออกไปน่าสนใจกว่าในยุคก่อน

ทำให้ผลงานทางด้านศิลปะนั้นถึงแม้จะเป็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์ที่แตกต่างและสวยงามกว่าในยุคก่อน แต่กลับเป็นผลงานที่ถือว่าไร้คุณค่าและส่วนใหย่เป็นผลงานที่ไม่ได้มีคุรภาพที่ดีเท่าที่จะเป็นผลงานศิลปะแห่งยุคนี้ เหตุผลอาจจะเนื่องมากจากการสร้างสรรค์ผลงานมีจำนวนผู้สร้างสรรคืมากขึ้นทำให้ผลงานอาจจะมีความคล้ายหรือเหมือนกันได้

เพราะเป็นช่วงการสร้างสรรคืผลงานในช่วงเวลาและยุคเดียวกันดังนั้นแล้วในปัจจุบันถึงแม้การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิละให้มีคุรภาพและเป็นผลงานสิลปะที่มีคูณค่านั้นอาจจะทำได้ยากแต่ถ้าหากลองทำสิ่งเหล่านี้ควบคู่กับการสร้างสรรคืผลงานที่สวยงามแล้วนั้นจะช่วยทำให้ผลงานที่เราสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ดูมีคุณภาพและมีคุณค่ามากขึ้น

การผสมผสานระหว่างความเป็นศิลปะและเทคโนโลยี จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของผลงานด้านศิลปะได้อย่างมากเพราะปัจจุบันในโลกออนไลน์หรือการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีนี่นถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ การสร้างผลงานผ่านช่องทางเหล่านี้หรือทำให้ผลงานของเรานั้นสามารถเผยแพร่ให้กระจายออกไปด้วย

เทคโนโลยีนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มคุณภาพให้เรานั้นสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจมากขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มคุณค่าของผลงานศิลปะในเราได้มากขึ้นอีกด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เป็รการเพิ่มคุณค่าในเวลาอันรวดเร็วแต่การรู้จักผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีนั้นจะเป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าของศิลปะในระยะยาวได้

การใส่อารมณ์และจิตวิญญาณอย่างแท้จริงลงไปในผลงานที่สร้างสรรค์ เนื่องจากปัจจุบันผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรคืได้ง่ายมากขึ้นเพราะโลกมีการเปิดกว้างสังคมมีการยอมรับความคิดจินตนาการที่สร้างสรรค์มากขึ้นทำให้บางครั้งนั้นศิลปินหรือผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะนั้นอาจจะหลังลืมในเรื่องของอารมร์และจิตวิญญาณความเป็นศิลปินไป

ก็อาจจะทำให้ในบางครั้งไม่ได้มีการใส่ใจในรายละเอียดของผลงานมากเท่าที่ควร ทำให้ผลงานนั้นๆ อาจจะลดคุณค่าลงได้ ดังนั้นแล้วในเรื่องของอารมณ์เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัยเพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินนั้นจะถ่ายทอดและสื่อสารไปยังผู้ชมนั่นเอง เมื่อศิลปะที่ถูกสร้างสรคค์เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และความหมาย ก็จะทำให้ศิลปะนั้นๆเกิดคุณภาพที่ดีและมีคุณค่าทั้งผู้สร้างสรรค์และผู้ชมด้วย ศิลปะที่มีคุณภาพและมีคุรค่านั้นก็ล้วนขึ้นอยู่กับความใส่ใจของศิลปินและผู้สร้างสรรค์ว่าต้องการจะทำให้ผลงานของตัวเองนั้นเป็นไปในทิศทางหรือแนวทางแบบใด

 

 

สนับสนุนโดย    aesexy

คอนเสิร์ตอินดี้

คอนเสิร์ตอินดี้ ชื่อดังในประเทศไทย

คอนเสิร์ตถือว่าเป็นเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และในการจัดงานในแต่ละครั้งนั้นผู้จัดงานก็อยากที่จะจัดงานออกมาให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมและงานที่ถือว่าเป็นงานคอนเสิร์ตที่น่าสนใจในประเทศไทยและถือว่าเป็นงานที่มีแฟนเพลงเข้าร่วมในการจัดคอนเสิร์ตเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีด้วย แต่บางงานก็มี คอนเสิร์ตอินดี้ ที่วัยรุ่นชอบด้วย

เมื่อช่วงสัก10ปีที่ผ่านมานี้นั้นผลงานเพลงที่ไม่ได้ฮิตและถือว่าเป็นเพลงตลาดที่เรานั้นมักจะเรียกเพลงเหล่านี้ว่าเพลงอินดี้ซึ่งแน่นอนว่าบทเพลงและดนตรีเหล่านี้ก็ถูกขับร้องและเล่นออกมาจากเหล่าศิลปินที่ถูกเรียกว่าศิลปินอินดี้เช่นกัน มีการได้รับความนิยมในการฟังเพลงและดนตรีและศิลปินเหล่านี้จึงเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นวงหรือศิลปินที่ที่ตีตลาดเป็นเพลงยอดฮิตมากนัก 

การจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาก็เพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่แฟนเพลงอินดี้เหล่านี้ สำหรับงานแรกที่น่าสนใจและถือว่าเป็นงานที่อยู่คู่กับแฟนเพลงอินดี้มาอย่างช้านานก็คือ Cat Expo ถือว่าเป็นงานที่อยู่มานานพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตนี้นั้นเคยใช้ชื่อว่า Fat Radio ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น Cat Expo อย่างในปัจจุบัน ซึ่งในการดำเนินงานในแต่ละครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่มีคุรภาพทั้งในเรื่องสถานที่การจัดงาน

และการเชิยเหล่าศิลปินต่างๆมาร่วมงาน ถือว่าเป็นงานคอนเสิร์ตเพลงอินดี้ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ที่สุดในปะเทศไทยก็ว่าได้ จากเมื่อก่อนนั้นเพลงอินดี้ถือว่าไม่ได้เป็นเพลงที่อยู่ในกระแส แต่ในปัจจุบันจากการจัดคอนเสิร์ตนี้ถือว่าเพลงอินดี้ได้รับการฟังและเป็นเพลงที่สามารถเข้าไปอยู่ในกระแสได้จำนวนมากในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ช่วยในการส่งเสริมศิลปินที่ไม่ได้ดังสามารถสร้างชื่อและสร้างสรรค์ผลงานในงานนี้ได้

Cat T-Shit ถือว่าเป็นอีหนึ่งงานที่ดีและมีคุณภาพที่สำคัญอัดแน่นไปด้วยศิลปินที่มีคุณภาพ ไม่แพ้กับงาน Cat Expo เลย ซึ่งงานนี้นั้นถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อให้เหล่าศิลปินนั้นได้นำเสื้อที่ตัวเองนั้นสร้างสรรค์ออกมาจำหน่ายแก่เหล่าแฟนคลับเพื่อให้มีการเก็บเป็นคอลเลคชั่นสำหรับศิลปินต่างๆนั่นเอง ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของคอนเสิร์ตมากเท่าไหร่นัก

แต่ก็ถือว่าศิลปินที่เอามาโชว์นั้นก็ล้วนเป็นศิลปินที่เหล่าแฟนคลับนั้นชื่นชอบ และงานนี้ความพิเศษนั้นอยู่ที่การได้ซื้อเสื้อของศิลปินที่ชอบและฟังเพลงที่ชอบนั่นเอง ทั้งสองงานนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดีและอีดแน่นด้วยคุณภาพถ้าหากทุกคนมีโอกาสควรที่จะพาตัวเองไปปลดปล่อยความรู้สึดกับดนตรีและเพลงสักครั้งหนึ่งก็คงจะดีไม่น้อย ซึ่งการเข้างานนั้นมีค่าใช้จ่ายซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดในแต่ละครั้งสามารถติดตามผลงานและการจัดงานและกิจกรรมอื่นๆของ Cat Radio ได้ทางแฟนเพจในเฟสบุ๊คได้เลยจะมีการอัพเดตความเคบลื่อนไหวต่างๆให้เราได้รับทราบอยู่เสมอ

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย    เซ็กซี่ บาคาร่าออนไลน์

การหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง

การหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง

     วงการเพลง หรือคอนเสิร์ต ถือว่าเป็นอะไรที่กว้างขวางมาก เพราะในวงการเพลงนั้นไม่ได้มีเพลงแต่การร้องเพลง การเล่นดนตรี แต่ยังมีทั้งในเรื่องการแต่งเพลง การทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานเพลงที่ให้ผู้ฟังได้ฟัง ซึ่งก่อนจะมาเป็นผลงานเพลงที่ไพเราะได้นั้นก็จะต้องมาจากการแต่งเพลง ซึ่งต้องมี การหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง การแต่งทำนอง เนื้อร้อง ดนตรี ต่างๆมากมายและสิ่งสำคัญที่สุดและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงเลยนั้นก็คือการแต่งเพลงนั่นเอง

เพราะผลงานเพลงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากไม่มีการแต่งเพลงนั่นเอง โดยการแต่งเพลงนั้นโดยส่วนใหญ่ผู้แต่งก็จะเป็นนักแต่งเพลงหรือนักร้องซึ่งนักร้องก็สามารถที่จะแต่งเพลงด้วยเช่น หรืออาจจะเป็นนักดนตรี ซึ่งความจริงแล้วนั้นผู้แต่งเพลงไม่ได้ถูกจำกัดไว้ว่าจะต้องเป็นนักแต่งเพลงเท่านั้น เพราะคนอื่นๆก็สามารถที่จะแต่งเพลงได้แต่ในเรื่องของการใช้คำใช้ภาษานั้นนักแต่งเพลงมืออาชีพก็อาจจะมีความชำนาญในเรื่องนี้มากกว่าคนทั่วไปนั่นเอง

โดยเพลงส่วนใหญ่นั้นมักจะถูกแต่งมากจากอารมณ์ความรู้สึก จิตนาการ ความคิด และรวมถึงการแต่งจากประสบการณ์หรือเหตุการที่ผู้แต่งนั้นเคยได้พบเจอ ยกตัวอย่างเช่น การแต่งเพลงอกหักผู้แต่งอาจจะเคยเจอกับเหตุการร์ที่ต้องอกหักหรือเป็นเหตุการณ์ที่คนรอบข้างนั้นมาเล่าให้ฟังหรือเรานั้นอยู่ในเหตุการรืของคนอื่นที่อกหักเป็นต้น เราก็มีการรวบรวมสิ่งเหล่านั้นมมาผสมอารมณ์ความรู้สึกของเราในการแต่งเพลง เป็นต้น ซึ่งการแต่งเพลงนั้นบางครั้งก็ไม่ได้สามารถที่จะแต่งเพลงได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นการแต่งเพลงจะต้องมรสมาธิ มีอารมร์ร่วมและจิตใจที่ค่อนข้างจะสงบนิ่ง ทำให้บางครั้งผู้แต่งเพลงก็มักจะต้องหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงให้กับตัวเองด้วยนั่นเอง โดยการหาแรงบันดาลใจนั้นสามารถทำได้

การหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง โดยการออกไปเที่ยว การออกไปเที่ยวนั้นนอกจากจะเป็นการพักผ่อนและลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้แล้วนั้นยังเป็นสิ่งที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฝสร้างสรรค์ผลงานเพลงได้อย่างดีด้วย เพราะในการไปเที่ยวเรานั้นจะได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ต้นไม้ ป่าเขา ทะเล รวมถึงการได้ออกไปเห็นการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตของผู้คนและเมื่อเราได้ออกไปในที่ที่กว้างและได้เห็นในสิ่งต่างๆ ก็จะทำให้เรานั้นอาจจะค้นพบแนวทางในการแต่งเพลงและสามารถแต่งและเขียนเพลงได้เมื่อเรานั้นได้ออกไปเที่ยว

การหาแรงบันดาลใจจากการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ถือว่าเป็นการหาแรงบันดาลใจที่ดีอีกช่องทางหนึ่งเพราะถ้าหากเราได้มีการพูดคุยหรือรับฟังความคิดเห็นนั้นก็จะทำให้เราได้ฟังและรู้ในสิ่งต่างๆมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นกับเราหรือเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีอยู่จริง การได้ฟังและพูดคุยนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานเพลงได้อย่างดีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งผู้แต่งพลงนั้นก็มักจะมีแนวทางในการหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบและความสนใจในสิ่งต่างๆของแต่ละบุคคลนั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  คาสิโน ปอยเปต