ไทพวน หมายถึงคนพวนในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนมีศูนย์กลางถิ่นอาศัย  คนไทพวนที่อพยพ  หลักบริเวณแขวงเชียงขวางทางทิศตะวันออกฉียงเหนือของ สปป ลาว  นับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อเนื่องจากจนรัตนโกสินทร์ ไทพวนได้ถูกกวาดต้อนลงมาตั้งบ้านเรือนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่หลายคราว

โดยการกวาดต้อนทั้งไทพวนรวมทั้งลาวครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เมื่อเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ต้องพ่ายแพ้สงครามในปี2369 นับเป็นการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนสองฝั่งโขงลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมาแม้กลุ่มคนเหล่านี้จะเรียกตนเองว่า ไทพวน แต่คนกลุ่มอื่นๆมักจะเรียกพวกเขาว่าลาวพวน

ซึ่งได้บ่งบอกถึงถิ่นฐานที่พวกเขาจากมาในประเทศลาวนั่นเองในปัจจุบันมีชาวไทพวนตั้งหลักอยู่ในถิ่นต่างๆไม่น้อยกว่า20จังหวัดในประเทศไทย เช่นที่ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีชุมชนไทพวนอยู่หลายหมู่บ้านทั้งที่ถูกกวาดต้อนระรอกแรกจากซำเหนือและหลวงพระบางในสมัยกรุงธนบุรีก่อนที่จะมีชาวไทพวนถูกกวาดต้อนจากเชียงขวางเข้ามาสมทบอีกในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่5

นอกจากนี้ในปัจจุบันมีหมู่บ้านไทพวนใน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อยู่ไม่น้อยกว่า15หมู่บ้านไทพวนมีนิสัยรักความสงบชอบอาศัยอยู่ตามลำน้ำเพราะยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเมื่อถูกกวาดต้อนมาอยู่ในดินแดนไทยพวกชาวจึงถูกให้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรืออยู่ตามแนวแม่น้ำลำคลองเหมือนถิ่นเดิมที่จากมาเช่นที่บ้านฝั่งคลองบ้านใหม่บ้านเกาะหวายที่แยกตัวออกมาจากบ้านท่าแดง

ซึ่งเป็นการขยายชุมชนจากไทพวนกลุ่มเดียวกันทั้งนี้มีสิ่งที่คนไทพวนเขาภูมิใจก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตโดยมองว่าถ้าตรงไหนมีน้ำตรงนั้นก็คือวิถีชีวิตที่เขาจะอยู่ได้เมื่อก่อนตอนอยู่เชียงขวางก็จะอยู่ที่แม่น้ำพวนใช้เป็นหลักในการทำมาหากินเพราะเกษตรกรรมเป็นหลักของเขา

เนื่องจากนี้เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทพวนก็คือวัฒนธรรมทางด้านภาษาไทพวนยังคงใช้ภาษาดั่งเดิมของตัวเองในการพูดสื่อสารกันอยู่หลายคนบอกว่าภาษาไทพวนมีสำเนียงคล้ายกับภาษาถิ่นทางภาคเหนือและอีสานผสมกันผ้าทอไทพวนเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

โดยได้มีเอกลักษณ์และลักษณะพิเศษเฉพาะตัวกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทพวนบ้านใหม่ยังคงใช้กรรมาวิธีการผลิตดั่งเดิมอยู่ทั้งการมัดหมี่การย้อมรวมถึงการกำหนดลวดลายต่างๆที่ล้วนแฝงไปด้วยคติความเชื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของผ้าทอไทพวนอีกด้วยเช่นกัน

 

ขอบคุณผู็ให้การสนับสนุนโดย.    gclub สมัครผ่านเว็บ

คนไทพวนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองไทย

You May Also Like